Rovnice v podílovém tvaru

Rešte rovnici v podílovém tvaru:

6x*(3x-2)/x+7=0

Výsledek

x =  0.278

Řešení:

 6x (3x2)+7x=0 18x25x=0  a=18;b=5;c=0 D=b24ac=524180=25 D>0  x1,2=b±D2a=5±2536 x1,2=5±536 x1,2=0.13888889±0.138888888889 x1=0.277777777778 x2=0   Soucinovy tvar rovnice:  18(x0.277777777778)x=0x<>0 x=x1=0.2778=5180.2778=0.278 \ \\ 6x \cdot \ (3x-2)+7x = 0 \ \\ 18x^2 -5x = 0 \ \\ \ \\ a = 18; b = -5; c = 0 \ \\ D = b^2 - 4ac = 5^2 - 4\cdot 18 \cdot 0 = 25 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ x_{1,2} = \dfrac{ -b \pm \sqrt{ D } }{ 2a } = \dfrac{ 5 \pm \sqrt{ 25 } }{ 36 } \ \\ x_{1,2} = \dfrac{ 5 \pm 5 }{ 36 } \ \\ x_{1,2} = 0.13888889 \pm 0.138888888889 \ \\ x_{1} = 0.277777777778 \ \\ x_{2} = 0 \ \\ \ \\ \text{ Soucinovy tvar rovnice: } \ \\ 18 (x -0.277777777778) x = 0x<>0 \ \\ x = x_{ 1 } = 0.2778 = \dfrac{ 5 }{ 18 } \doteq 0.2778 = 0.278

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.
Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice? Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Variace - druhé třídy - II
  fun2_4 řešte rovnici: V(2, x+8)=72
 2. Variace - druhé třídy
  fun_3 řešte rovnici: V(2, x+2)=90
 3. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 4. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 8. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 5. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 6. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 7. Rovnice s absolutní hodnotou
  abs_graph Kolik řešení má rovnice ? v oboru reálných čísel?
 8. Soustava
  parabol_1 Vyřeš soustavu: (x+5)(y-2)=(x-1)(y+1) (x+1)(y+1)=(x+5)(y-1)
 9. Co je P
  eq2_12 PP plus P x P plus P = 160
 10. Kino 4
  cinema_2 V kině je 1656 sedadel, v poslední řadě je 105 sedadel, v každé další je o 3 sedadla méně. Kolik je řad celkem v kině?
 11. Trouby
  pipes_1 Železné trubky ve skladu se ukládají do vrstev tak, že roury každé vrchní vrstvy zapadají do mezer spodní vrstvy. Do kolika vrstev se uloží 100 trubek, pokud nejsvrchnější vrstva má 9 trubek? Kolik trubek má nejspodnější vrstva?
 12. Druhá odmocnina
  parabola_2 Pokud je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, což je m?
 13. Rovnica - počet korenu
  photomath Dosaď postupně čísla /0,1,2,3/ do rovnice: (x - 1)(x - 3)(x + 1) = 0 Která z nich jsou jejím řešením? Existuje ještě další číslo, které je řešením této rovnice?
 14. Součin 9
  eq222_22 Součin dvou přirozených čísel je 323, jejich rozdíl je 2. Určete čísla.
 15. Kv. rovnica
  eq222_11 Riešte rovnicu (y+5/y-3) + (y+3/y-5) =3
 16. Kvadratická rovnice
  Parabola_tangent Kvadratická rovnice ? má kořeny x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítejte koeficienty b a c.
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?