Brýle

Představte si množinu žáků ve vaší třídě (počet žáků: 25), kteří nosí brýle. Kolik nejméně a kolik nejvíce prvků může obsahovat tato množina?

Správná odpověď:

a =  0
b =  25

Postup správného řešení:

a=0
b=25  anb 0n25Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 2 komentáře:
Žák
Tuto otázku jsem nepochopila. Co je to množina?

Dr Math
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mno%C5%BEina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek. Objekty množiny se nazývají prvky množiny. Charakterizující vlastnost množiny je, že je jednoznačně určena svými prvky (ale nevšímá si jejich pořadí ani žádné další struktury).

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: