Magnetického 55943

Cívka voltmetru s pohyblivou cívkou je 40 mm dlouhá a 30 mm široká a má 100 závitů. Řídící pružina vyvíjí točivý moment 240 x 10-6 N-m při výchylce 100 dílků v plném rozsahu, pokud hustota toku magnetického pole ve vzduchové mezeře je 1,0 Wb/m2. Jak můžeme upravit uspořádání cívky tak, aby dávalo jeden volt na dílek? Odpor cívky voltmetru lze zanedbat.

Správná odpověď:

L =  1 H

Postup správného řešení:

a=40 mm m=40:1000  m=0,04 m b=30 mm m=30:1000  m=0,03 m N=100 M=240 1060,0002 Nm  Φ=1,0 Wb/m2  L=1=1 HNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: