Transformátor

Primární cívka transformátoru má 400 závitů, prochází jí proud 1,5 A a je připojena k napětí 220 V. U sekundární cívky urči: napětí, proud a počet závitů, je-li transformační poměr k = 0,1 .

Správná odpověď:

U2 =  22 V
I2 =  0,15 A
N2 =  40

Postup správného řešení:

N1=400 I1=1,5 A U1=220 V k=0,1  k=N1N2=U1U2=I1I2  U2=k U1=0,1 220=22 V
I2=I1 k=1,5 0,1=0,15 A
N2=k N1=0,1 400=40Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: