Transformátor 5

Primární cívkou transformátoru připojeného na napětí 120V prochází proud 0,5 A. Určete napětí a proud v sekundární cívce, je-li transformační poměr roven číslu 5.

Správná odpověď:

U2 =  600 V
I2 =  0,1 A

Postup správného řešení:

U1=120 V I1=0,5 A  n=5  U2=n U1=5 120=600 V
P=U1 I1=120 0,5=60 W  P = U2 I2  I2=P/U2=60/600=0,1 ANašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: