Magnetického 46021

Vypočítejte energii magnetického pole válcové cívky, která má 400 závitů, délku 0,4 ma poloměr 20 mm. Cévkou prochází proud 3A. (µo = 4π 10-7 H. M-1)

Správná odpověď:

E =  0,0007 J

Postup správného řešení:

N=400 l=0,4 m D=20 mm m=20:1000  m=0,02 m I=3 A  µ=4π 107=4 3,1416 1071,2566106 H/m r=D/2=0,02/2=1001=0,01 m  S=π r2=3,1416 0,0120,0003 m2  L=N2 µ S/l=4002 1,2566106 0,0003/0,40,0002 H  E=21 L I2=21 0,0002 32=0,0007 JNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: