Dosazení do výrazu-vzorce

Dosaď za proměnné a urči hodnotu výrazu:
a) x+y+2x-3y. x=1, y = 2
b) a+5b-a+4b. a=8, b=-8
c) mn-5mn+6mn. M=-3, n=-4
d) k+10m+5k-6m+13km. k=1, m=0

Správná odpověď:

A =  -1
B =  -72
C =  24
D =  6

Postup správného řešení:

x=1 y=2 A=x+y+2x3y=1+2+2 13 2=1
a=8 b=8 B=a+5ba+4b=8+5 (8)8+4 (8)=72
m=3 n=4 C=m n5m n+6m n=(3) (4)5 (3) (4)+6 (3) (4)=24
k=1 m=0 D=k+10m+5k6m+13k m=1+10 0+5 16 0+13 1 0=6Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: