Dosadenie do výrazu-vzorca

Dosaď za premenné a urči hodnotu výrazu:
a) x+y+2x-3y. x=1,y = 2
b) a+5b-a+4b. a=8,b=-8
c) mn-5mn+6mn. M=-3,n=-4
d) k+10m+5k-6m+13km. k=1,m=0

Výsledok

A =  -1
B =  -72
C =  24
D =  6

Riešenie:

x=1 y=2 A=x+y+2x3y=1+2+2 13 2=1x=1 \ \\ y=2 \ \\ A=x+y+2x-3y=1+2+2 \cdot \ 1-3 \cdot \ 2=-1
a=8 b=8 B=a+5ba+4b=8+5 (8)8+4 (8)=72a=8 \ \\ b=-8 \ \\ B=a+5b-a+4b=8+5 \cdot \ (-8)-8+4 \cdot \ (-8)=-72
m=3 n=4 C=m n5m n+6m n=(3) (4)5 (3) (4)+6 (3) (4)=24m=-3 \ \\ n=-4 \ \\ C=m \cdot \ n-5m \cdot \ n+6m \cdot \ n=(-3) \cdot \ (-4)-5 \cdot \ (-3) \cdot \ (-4)+6 \cdot \ (-3) \cdot \ (-4)=24
k=1 m=0 D=k+10m+5k6m+13k m=1+10 0+5 16 0+13 1 0=6k=1 \ \\ m=0 \ \\ D=k+10m+5k-6m+13k \cdot \ m=1+10 \cdot \ 0+5 \cdot \ 1-6 \cdot \ 0+13 \cdot \ 1 \cdot \ 0=6Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Krúžok
  family_23 Športový krúžok v škole navštevuje ch chlapcov a o 3 menej dievčat ako chlapcov. Koľko dievčat navštevuje krúžok?
 2. Kružnice
  olympic_circles Pre kružnice k1(S1; r1=146 cm) a k2(S2; r2 = 144 cm) platí že vzdialenosť stredov je |S1S2| = 295 cm. Určite vzdialenosť medzi kružnicami.
 3. Sčítanie rímskych čísel
  roman Sčítaj a výsledok zapíš ako dekadické číslo: XCVI + CMLXXII
 4. Autobus
  bus27_6 v autobuse bolo x ľudí. Na prvej zastávke pristúpil dvojnásobok tohto počtu a na druhej 5 ľudí vystúpilo. Koľko ľudí zostalo v autobuse?
 5. Koreň rovnice
  eq1 Vypočítajte koreň rovnice: x-(-250)=-500
 6. Rámiky
  room_1 Za 5 rámikov na fotografie zaplatíš o 12€ viac ako za 3 rámiky. Koľko stojí jeden rámik?
 7. Koľkokrát
  rovnice_1 Koľkokrát musíme k číslu 124 pripočítať číslo 25, aby sme dostali najväčšie štvorciferné číslo ?
 8. Rovnička 3
  eq1 Riešte nasledovnú rovnicu: 5(x-7)+7=4x-16
 9. Záplavova vlna
  flooding Záplavova vlna v istej slovenskej obci spôsobila, že z domov museli evakuovať 364 ľudí. 50 z nich ubytovali na základnej skole, 59 ich prespalo u svojich známych a ostatní odišli k príbuzným. Koľko ľudí odišlo k príbuzným?
 10. Guľôčky
  gulky_1 Do neprehliadnuteľného vrecúška sme vložili 5 modrých, 4 červené a 7 žltých guľôčok. Fero má za úlohu so zaviazanými očami vytiahnuť žltú guľôčku. Koľko guľôčok musí Fero vytiahnuť, aby si bol istý, že medzi vytiahnutými bude žltá guľôčka?
 11. Koláčiky
  cookies_1 Na miske bolo niekoľko koláčikov. Janka zjedla tretinu z nich, Danka zjedla štvrtinu z tých koláčikov, ktoré zostali. a) Akú časť (z pôvodného počtu) koláčikov zjedla Danka? b) Najmenej koľko koláčikov mohlo byť (pôvodne) na miske?
 12. Ak-tak rovnica
  triangles_10 Ak platí 5x - 17 = -x + 7, potom x =
 13. Päťnásobok
  5times Päťnásobok čísla je rovnaký ako jeho trojnásobok zväčšený o 14. Ktoré je to číslo?
 14. Na prienik množín
  chewy 10 žiakov išlo do obchodu. 6 žiakov si kúpilo lízatka a 9 žiakov si kúpilo žuvačky. Koľko žiakov si kúpilo aj lízatka aj žuvačky (ak si každý niečo kúpil)?
 15. Riešte 5
  eq2 Riešte rovnicu: 5x-(12-2x)=3*(x-5)-2*(-x-11)
 16. Podmnožiny
  sets_1 Určte všetky podmnožiny množín: {3,5,8}, {1,4}, {0}, prázdna množina. Zapíšte počet podmnožín.
 17. Organizátori
  numbers_1 Organizátori lyžiarskych pretekov majú vytlačiť štartové čísla od 1 po 45. Koľkokrát pri tlači použijú číslicu 3?