Dosadenie do výrazu-vzorca

Dosaď za premenné a urči hodnotu výrazu:
a) x+y+2x-3y. x=1,y = 2
b) a+5b-a+4b. a=8,b=-8
c) mn-5mn+6mn. M=-3,n=-4
d) k+10m+5k-6m+13km. k=1,m=0

Správny výsledok:

A =  -1
B =  -72
C =  24
D =  6

Riešenie:

x=1 y=2 A=x+y+2x3y=1+2+2 13 2=1x=1 \ \\ y=2 \ \\ A=x+y+2x-3y=1+2+2 \cdot \ 1-3 \cdot \ 2=-1
a=8 b=8 B=a+5ba+4b=8+5 (8)8+4 (8)=72a=8 \ \\ b=-8 \ \\ B=a+5b-a+4b=8+5 \cdot \ (-8)-8+4 \cdot \ (-8)=-72
m=3 n=4 C=m n5m n+6m n=(3) (4)5 (3) (4)+6 (3) (4)=24m=-3 \ \\ n=-4 \ \\ C=m \cdot \ n-5m \cdot \ n+6m \cdot \ n=(-3) \cdot \ (-4)-5 \cdot \ (-3) \cdot \ (-4)+6 \cdot \ (-3) \cdot \ (-4)=24
k=1 m=0 D=k+10m+5k6m+13k m=1+10 0+5 16 0+13 1 0=6k=1 \ \\ m=0 \ \\ D=k+10m+5k-6m+13k \cdot \ m=1+10 \cdot \ 0+5 \cdot \ 1-6 \cdot \ 0+13 \cdot \ 1 \cdot \ 0=6Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!


Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Výraz
  vyraz Určite hodnotu výrazu pre a = -1, b =2: x=b - 2a - ab y=a3 - b2 - 2ab z=a2 b3 - a3 b2 w=a + b + a3 - b2
 • Klietky
  guineapig Honza mal tri klietky (čiernu, striebornú, zlatú) a tri zvieratá (morča, potkana a tchora). V každej klietke bolo jedno zviera. Zlatá klietka stála naľavo od čiernej klietky. Strieborná klietka stála napravo od klietky s morčaťom. Potkan bol v klietke nap
 • Kružnice
  olympic_circles Pre kružnice k1(S1; r1=146 cm) a k2(S2; r2 = 144 cm) platí že vzdialenosť stredov je |S1S2| = 295 cm. Určite vzdialenosť medzi kružnicami.
 • Sčítanie rímskych čísel
  roman Sčítaj a výsledok zapíš ako dekadické číslo: XCVI + CMLXXII
 • Autobus
  bus27_6 v autobuse bolo x ľudí. Na prvej zastávke pristúpil dvojnásobok tohto počtu a na druhej 5 ľudí vystúpilo. Koľko ľudí zostalo v autobuse?
 • Päťnásobok
  5times Päťnásobok čísla je rovnaký ako jeho trojnásobok zväčšený o 14. Ktoré je to číslo?
 • Dvojky z matematiky
  prezident Vo 3A je 27 žiakov. Jedna tretina dostala dvojku z matematiky a zvyšok dostal jedničku. Koľko žiakov dostalo dvojku z matematiky?
 • Priamka
  line_points Na koľko dielov rozdeľuje priamku 5 (rôznych) bodov, ktoré na nej ležia?
 • Podmnožiny
  sets_1 Určte všetky podmnožiny množín: {3,5,8}, {1,4}, {0}, prázdna množina. Zapíšte počet podmnožín.
 • Riešte 5
  eq2 Riešte rovnicu: 5x-(12-2x)=3*(x-5)-2*(-x-11)
 • Platná číslica
  numbers Zaokrúhlite 462595576 na 4 platné čísla.
 • Koreň rovnice
  eq1 Vypočítajte koreň rovnice: x-(-250)=-500
 • Rovnička 3
  eq1 Riešte nasledovnú rovnicu: 5(x-7)+7=4x-16
 • Rámiky
  room_1 Za 5 rámikov na fotografie zaplatíš o 12€ viac ako za 3 rámiky. Koľko stojí jeden rámik?
 • Na prienik množín
  chewy 10 žiakov išlo do obchodu. 6 žiakov si kúpilo lízatka a 9 žiakov si kúpilo žuvačky. Koľko žiakov si kúpilo aj lízatka aj žuvačky (ak si každý niečo kúpil)?
 • Ak-tak rovnica
  triangles_10 Ak platí 5x - 17 = -x + 7, potom x =
 • Norma dnes?
  norm Tri pracovníčky v záhradníctve vysadili za jeden deň 3555 sadeníc. Prvá splnila normu, druhá prekročila normu o 120 sadeníc a tretia o 135 sadeníc. Aká bola denná norma?