Hodnota

Určete hodnotu výrazu 3a + 2b - a2 - 4b2 pro hodnoty proměnných :
a) a = - 1, b = 3
b) a = 2, b = -1
c) a = -2, b = -3
d) a = 4, b = 2
e) a = -5, b = 0

Výsledek

A =  -34
B =  -4
C =  -52
D =  -16
E =  -40

Řešení:

a=1 b=3 A=3 a+2 ba24 b2=3 (1)+2 3(1)24 32=34a=-1 \ \\ b=3 \ \\ A=3 \cdot \ a + 2 \cdot \ b - a^2 - 4 \cdot \ b^2=3 \cdot \ (-1) + 2 \cdot \ 3 - (-1)^2 - 4 \cdot \ 3^2=-34
a=2 b=1 B=3 a+2 ba24 b2=3 2+2 (1)224 (1)2=4a=2 \ \\ b=-1 \ \\ B=3 \cdot \ a + 2 \cdot \ b - a^2 - 4 \cdot \ b^2=3 \cdot \ 2 + 2 \cdot \ (-1) - 2^2 - 4 \cdot \ (-1)^2=-4
a=2 b=3 C=3 a+2 ba24 b2=3 (2)+2 (3)(2)24 (3)2=52a=-2 \ \\ b=-3 \ \\ C=3 \cdot \ a + 2 \cdot \ b - a^2 - 4 \cdot \ b^2=3 \cdot \ (-2) + 2 \cdot \ (-3) - (-2)^2 - 4 \cdot \ (-3)^2=-52
a=4 b=2 D=3 a+2 ba24 b2=3 4+2 2424 22=16a=4 \ \\ b=2 \ \\ D=3 \cdot \ a + 2 \cdot \ b - a^2 - 4 \cdot \ b^2=3 \cdot \ 4 + 2 \cdot \ 2 - 4^2 - 4 \cdot \ 2^2=-16
a=5 b=0 E=3 a+2 ba24 b2=3 (5)+2 0(5)24 02=40a=-5 \ \\ b=0 \ \\ E=3 \cdot \ a + 2 \cdot \ b - a^2 - 4 \cdot \ b^2=3 \cdot \ (-5) + 2 \cdot \ 0 - (-5)^2 - 4 \cdot \ 0^2=-40Naše příklady z velké míry nám poslali nebo vytvořili samotní žáci a studenti. Proto budeme velmi rádi, pokud případně chyby, které jste našli, pravopisné chyby nebo přeformulování příkladu nám prosím pošlete. Děkujeme!

Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Hodnota 3
  cubes52 Určete hodnotu výrazu 3x /2 - 5/2 - 0,5x + 1 pro x : a) x = 3 b) x = -3 c) x = 0
 2. Hlodavci
  guineapig Honza měl tři klece (černou, stříbrnou, zlatou) a tři zvířata (morče, potkana a tchoře). V každé kleci bylo jedno zvíře. Zlatá klec stála nalevo od černé klece. Stříbrná klec stála napravo od klece s morčetem. Potkan byl v kleci napravo od stříbrné klece
 3. Roznásobení
  plusminus_2 Upravte výraz: (a-2)*(a-b+5)
 4. Výsledek
  dice_2 Kolikrát zmenšim číslo 1144, aby výsledek byl 22?
 5. Záplavová vlna
  flooding Záplavová vlna v jisté české obci způsobila, že z domů museli evakuovat 364 lidí. 50 z nich ubytovali na základní škole, 59 jejich prospalo u svých známých a ostatní odešli k příbuzným. Kolik lidí odešlo k příbuzným?
 6. Zjednodušte
  eq2 Zjednodušte 5a. (-3a)
 7. Známka z matematiky
  prezident Ve 3A je 27 žáků. Jedna tretina dostala dvojku z matematiky a zbytek dostal jedničku. Kolik žáků dostalo dvojku z matematiky?
 8. Průměrná cena
  children_1 Šestá třída jela na zájezd na Moravu. Každý z 26 žáků zaplatil 320 Kč a škola ještě doplácela celkem 3510 Kč. Jaká byla průměrná cena zájezdu na žáka?
 9. Sčítání římských čísel
  roman Sečti a výsledek zapiš jako dekadická číslo: LV + LXXXVI
 10. Pokud-pak rovnice
  triangles_10 Pokud platí 5x - 17 = -x + 7, pak x =
 11. Koláčky
  cookies_1 Na misce bylo několik koláčků. Janka snědla třetinu z nich, Danka snědla čtvrtinu z těch koláčků, které zůstaly. a) Jakou část (z původního počtu) koláčků snědla Danka? b) Kolik nejméně koláčků mohlo být (původně) na misce?
 12. Turistický deník
  mapa_17 Karel si na táboře vedl turistický deník. Po skončení tábora z deníku zjistil že 1 den ušel trasu dlouhou 7 km.3 den ušel cestu dvakrát delší než první den. Pátý a šestý den ušel stejně dlouhou trasu která za oba dny dohromady měřila 26 km. Zbývající dny
 13. Číslo 21
  numbers_46 Myslím si číslo, když vynasobim myšlené číslo třemi, od součinu odečtu 9 vydělíme číslem 4 a k podílu přičtu 4, dostanu opět myšlené číslo. Které číslo si myslím?
 14. Bedny 3
  merunky_1 V jedné bedně je 360 meruněk, ve druhé jich je méně. Když přeložím z první do druhé bedny 50 meruněk bude v obou bednach stejně. Kolik meruněk bylo na začatku v druhe bedně?
 15. Přímka
  line_points Na kolik dílů rozděluje přímku 5 (různých) bodů, které na ní leží?
 16. Brambory
  brambory_2 Při rozvozu brambor vylozil řidič v první prodejně jednu polovinu pytlů brambor, ve druhe prodejně jednu třetinu ze zbylých pytlů a ve třetí prodejně vyložil posledních 24 pytlů brambor. Kolik pytlů měl řidič původně v autě? Kolik pytlů vyložil v každé pr
 17. Když od
  plusminus Když od součtu dvou libovolných čísel odečtu jejich rozdíl, dostanu vždy dvojnásobek druhého čísla. Proč?