Hodnota

Určete hodnotu výrazu 3a + 2b - a2 - 4b2 pro hodnoty proměnných :
a) a = - 1, b = 3
b) a = 2, b = -1
c) a = -2, b = -3
d) a = 4, b = 2
e) a = -5, b = 0

Správná odpověď:

A =  -34
B =  -4
C =  -52
D =  -16
E =  -40

Postup správného řešení:

a=1 b=3 A=3 a+2 ba24 b2=3 (1)+2 3(1)24 32=34
a=2 b=1 B=3 a+2 ba24 b2=3 2+2 (1)224 (1)2=4
a=2 b=3 C=3 a+2 ba24 b2=3 (2)+2 (3)(2)24 (3)2=52
a=4 b=2 D=3 a+2 ba24 b2=3 4+2 2424 22=16
a=5 b=0 E=3 a+2 ba24 b2=3 (5)+2 0(5)24 02=40Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: