Výraz

Určete hodnotu výrazu pro a = -1, b =2:

x=b - 2a - ab
y=a3 - b2 - 2ab
z=a2 b3 - a3 b2
w=a + b + a3 - b2
Výsledek

x =  6
y =  -1
z =  12
w =  -4

Řešení:

a=1 b=2 x=b2 aa b=22 (1)(1) 2=6a = -1 \ \\ b = 2 \ \\ x = b - 2 \cdot \ a - a \cdot \ b = 2 - 2 \cdot \ (-1) - (-1) \cdot \ 2 = 6
y=a3b22 a b=(1)3222 (1) 2=1y = a^3 - b^2 - 2 \cdot \ a \cdot \ b = (-1)^3 - 2^2 - 2 \cdot \ (-1) \cdot \ 2 = -1
z=a2 b3a3 b2=(1)2 23(1)3 22=12z = a^2 \cdot \ b^3 - a^3 \cdot \ b^2 = (-1)^2 \cdot \ 2^3 - (-1)^3 \cdot \ 2^2 = 12
w=a+b+a3b2=(1)+2+(1)322=4w = a + b + a^3 - b^2 = (-1) + 2 + (-1)^3 - 2^2 = -4Naše příklady z velké míry nám poslali nebo vytvořili samotní žáci a studenti. Proto budeme velmi rádi, pokud případně chyby které jste našli, pravopisné chyby nebo přeformulování příkladu nám prosím pošlete. Děkujeme!

Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 2 komentáře:
#
mne vyslo 6   -1    12   4   jsu pako ja, nebo pocitac?

#
Žák
mate pravdu, reseni mirne zdivergovalo od spravneho

avatar

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Roznásobení
  plusminus_2 Upravte výraz: (a-2)*(a-b+5)
 2. Hlodavci
  guineapig Honza měl tři klece (černou, stříbrnou, zlatou) a tři zvířata (morče, potkana a tchoře). V každé kleci bylo jedno zvíře. Zlatá klec stála nalevo od černé klece. Stříbrná klec stála napravo od klece s morčetem. Potkan byl v kleci napravo od stříbrné klece
 3. Kružnice
  olympic_circles Pro kružnice k1(S1; r1=146 cm) a k2(S2; r2 = 144 cm) platí že vzdálenost středů je |S1S2| = 295 cm. Určitě vzdálenost mezi kružnicemi.
 4. Odečtěte rozdíl
  plusminus_7 Od součtu neznámého čísla a čísla 17, odečtěte rozdíl těchto čísel v daném pořadí.
 5. Výsledek
  dice_2 Kolikrát zmenšim číslo 1144, aby výsledek byl 22?
 6. Platná číslice
  numbers Zaokrouhlete 415573803 na 4 platné čísla.
 7. Záplavová vlna
  flooding Záplavová vlna v jisté české obci způsobila, že z domů museli evakuovat 364 lidí. 50 z nich ubytovali na základní škole, 59 jejich prospalo u svých známých a ostatní odešli k příbuzným. Kolik lidí odešlo k příbuzným?
 8. Průměrná cena
  children_1 Šestá třída jela na zájezd na Moravu. Každý z 26 žáků zaplatil 320 Kč a škola ještě doplácela celkem 3510 Kč. Jaká byla průměrná cena zájezdu na žáka?
 9. Sčítání římských čísel
  roman Sečti a výsledek zapiš jako dekadická číslo: LV + LXXXVI
 10. Turistický deník
  mapa_17 Karel si na táboře vedl turistický deník. Po skončení tábora z deníku zjistil že 1 den ušel trasu dlouhou 7 km.3 den ušel cestu dvakrát delší než první den. Pátý a šestý den ušel stejně dlouhou trasu která za oba dny dohromady měřila 26 km. Zbývající dny
 11. Brambory
  brambory_2 Při rozvozu brambor vylozil řidič v první prodejně jednu polovinu pytlů brambor, ve druhe prodejně jednu třetinu ze zbylých pytlů a ve třetí prodejně vyložil posledních 24 pytlů brambor. Kolik pytlů měl řidič původně v autě? Kolik pytlů vyložil v každé pr
 12. Zkouška rovnice
  rovnice_5 Řešte rovnici a proved´te zkoušku: a) 3(5-2x) + 5x = 5 -3 (x -1) b) 2(4y + 3) -3 = 2 - 5 (1 - y)
 13. Zájezd
  family_10 Cena jednodenního zájezdu pro dospělého je 185 Kč. Sleva pro dítě je 50 Kč. Kolik korun bude stát zájezd čtyřčlennou rodinu(rodiče a dvě děti)?
 14. Rámeček
  room_1 Za 5 rámečků na fotografie zaplatíš o 12 € více než za 3 rámečky. Kolik stojí jeden rámeček?
 15. Rovina
  rovnobezky Na kolik dílů rozděluje rovinu 6 rovnoběžek?
 16. Dvojciferné
  numbers_40 Kolik je dvojciferných čísel v řadě od 0 do 100?
 17. Číslo 21
  numbers_46 Myslím si číslo, když vynasobim myšlené číslo třemi, od součinu odečtu 9 vydělíme číslem 4 a k podílu přičtu 4, dostanu opět myšlené číslo. Které číslo si myslím?