Výraz

Určite hodnotu výrazu pre a = -1, b =2:

x=b - 2a - ab
y=a3 - b2 - 2ab
z=a2 b3 - a3 b2
w=a + b + a3 - b2
Správny výsledok:

x =  6
y =  -1
z =  12
w =  -4

Riešenie:

a=1 b=2 x=b2 aa b=22 (1)(1) 2=6
y=a3b22 a b=(1)3222 (1) 2=1
z=a2 b3a3 b2=(1)2 23(1)3 22=12
w=a+b+a3b2=(1)+2+(1)322=4Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Vyhodnotenie výrazu
  sqrt_5 Akú hodnotu nadobúda tento výraz: (0,640,5):4
 • Záporna mocnina
  powers_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 214:218.
 • Výhodný vklad v banke 2012
  eurocoins Vypočítajte o akú hodnotu peňazí príde vkladateľ s vkladom € 5400 na 3 rokov, ak počas celého trvania vkladu mu mesačne banka úročí 2,8% p.a., daň z úrokov je 19% a ročná inflácia je 4,2%? (Vypočítajte o čo prídete ak necháte peniaze ležať ladom na negatí
 • Miladka
  5to2 Miladka povedala: Mám na mysli také číslo, ktoré keď dosadím za x vo výraze x1/3,hodnota výrazu bude 5. Ktoré číslo Miladka myslela?
 • Jankov otec
  penize_49 Jankov otec vložil 2. Januára 2009 v banke na vkladnú knižku sumu 3 000 €. Banka poskytuje pre vklady do 5 000 € ročný úrok 0,30 %. Jankov otec však peniaze vybral po ôsmich mesiacoch. Aký úrok v eurách mu pripočítali?
 • Výraz s mocninami 2
  mocninova_fx_3 Určte hodnotu výrazu: (10240,1):9
 • C – I – 3 MO 2018
  olympics_10 Nech a, b, c sú kladné reálne čísla, ktorých súčet je 3, a každé z nich je nanajvýš 2. Dokážte, že platí nerovnosť: a2 + b2 + c2 + 3abc < 9
 • Hodnota výrazu
  primefactor2 Urči hodnotu nasledujúcich výrazov: a) (23-25)·(4-5) b) (97-123):(18+8)
 • Výraz 6
  mocnina Určte hodnotu výrazu 9^x /4y, ak x=0,5 a y=2,25.
 • Výraz so záp. mocninou
  exp_2 Určte hodnotu tohto výrazu: (2^-7)·1012
 • Kváder
  cuboid_1 Kváder má povrch 7467 cm2, dĺžky jeho hrán sú v pomere 2:4:1. Vypočítaj objem kvádra.
 • Výraz
  exp_12 Určte hodnotu výrau: (27^-1)·93
 • Mocniny
  math_fun Platí pre ľubovoľné čísla a,b,c rovnosť:? ?
 • Výraz s mocninami
  mocninova_fx_2 Určte hodnotu výrazu:1^-4:2^-3
 • Vyhodnotenie výrazu
  math_expressiom Aký je výsledok príkladu (811/4):4?
 • Širokouhlý monitor
  lcd Biznis výpočtovej techniky zasiahla vlna širokouhlých monitorov a televízorov. Vypočítajte plochu LCD monitora s dĺžkou uhlopriečky 20 palcov pri pomere strán 4:3 a potom s pomerom strán 16:9. Je kúpa širokouhlého monitora se stejnou úhlopříčkou výhodnejš
 • Hranol X
  Cuboid_simple Hranol s hranami o dĺžkach x cm, 2x cm a 3x cm a má objem 48000 cm3. Akú veľkosť má povrch tohto hranola?