Elektrického 5720

Žárovka je připojena ke zdroji elektrického napětí 4,5 V . Vláknem žárovky prochází elektrický proud 45 mA. Vypočítaná velikost elektrického oboru vlákna svítící žárovky

Správná odpověď:

R =  100 Ω

Postup správného řešení:

U=4,5 V I=45/1000=2009=0,045 A I = U/R R=U/I=4,5/0,045=100 ΩNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: