Připojena 44921

Odpor žárovky při příkonu 40 W je 10 Ω. K jakému zdroji napětí je připojena? Jak velký proud jí prochází?

Správná odpověď:

U =  20 V
I =  2 A

Postup správného řešení:

P=40 W R=10 Ω  P=RU2 U=P R=40 10=20 V
I=U/R=20/10=2 ANašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: