Vlákno

Vlákno svítící žárovky má odpor 1 ohm a je připojena na napětí 220 V. Jak velký elektrický náboj projde vláknem, kdy elektrický proud jím prochází 10 sekund?

Správná odpověď:

Q =  2200 C

Postup správného řešení:

U=220 V R=1 Ohm I=U/R=220/1=220 A t=10 s I=Q/t Q=I t=220 10=2200 CNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: