Elektrický náboj

Vlákno svietiacej žiarovky má odpor 1 ohm a je pripojená na napätie 220 V. Aký veľký elektrický náboj prejde vláknom, keď elektrický prúd ním prechádza 10 sekúnd?

Správna odpoveď:

Q =  2200 C

Postup správneho riešenia:

U=220 V R=1 Ohm I=U/R=220/1=220 A t=10 s I=Q/t Q=I t=220 10=2200 CNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálnych veličín:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úlohy:

    Súvisiace a podobné príklady: