Vypočítejte 62104

Žehlička je připojena na zdroj napětí 230V a prochází jí proud 5000mA.
Vypočítejte elektrický odpor žehličky.

Správná odpověď:

R =  46 Ω

Postup správného řešení:

U=230 V I=5000 mA A=5000:1000  A=5 A  I=U/R  R=IU=5230=46 ΩNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: