Zlevněním 63084

Výrobek byl zlevněn o 15% a cena po zlevnění je 300 eur. Kolik stal před zlevněním?

Správná odpověď:

x =  352,94 Eur

Postup správného řešení:

q=100%15%=110015=0,85 x q = 300  x=300/q=300/0,85=352,94 EurNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: