Dvojnásobném 65814

Cena tabletu byla snížena nejprve o 10 % a později byla nová cena snížena o 20 %. Po. dvojnásobném snížení stál tablet 720 €. Jaká byla jeho původní cena?

Správná odpověď:

a =  1000 eur

Postup správného řešení:

q1=100%10%=110010=0,9 q2=100%20%=110020=0,8 b=720 eur  a q1 q2=b a 0,9 0,8=720  0,72a=720  a=0,72720=1000  a=1000=1000 eurNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: