Efektivní hodnota

Na idealní zdroj napětí sinusového průběhu je připojen napěťový dělič skládající se z odporů R1=103000 Ω a R2=197000 Ω, na odpor R2 je ještě připojen voltmetr, který měří střední hodnotu napětí a má vnitřní odpor R3=200300 Ω, naměřená hodnota je 109 V. Určete efektivní hodnotu napětí zdroje.

Výsledek

U1 =  246.625 V

Řešení:

R1=103000 Ω R2=197000 Ω R3=200300 Ω  U2=109 V U21=π U2/2=3.1416 109/2171.2168 V U22=U21/2=171.2168/2121.0686 V  I3=U22/R3=121.0686/2003000.0006 A I2=U22/R2=121.0686/1970000.0006 A I1=I2+I3=0.0006+0.00060.0012 A  U11=I1 R1=0.0012 103000125.5567 V  U1=U11+U22=125.5567+121.0686246.6253=246.625  V R_{ 1 } = 103000 \ Ω \ \\ R_{ 2 } = 197000 \ Ω \ \\ R_{ 3 } = 200300 \ Ω \ \\ \ \\ U_{ 2 } = 109 \ V \ \\ U_{ 21 } = \pi \cdot \ U_{ 2 }/2 = 3.1416 \cdot \ 109/2 \doteq 171.2168 \ V \ \\ U_{ 22 } = U_{ 21 }/\sqrt{ 2 } = 171.2168/\sqrt{ 2 } \doteq 121.0686 \ V \ \\ \ \\ I_{ 3 } = U_{ 22 }/R_{ 3 } = 121.0686/200300 \doteq 0.0006 \ A \ \\ I_{ 2 } = U_{ 22 }/R_{ 2 } = 121.0686/197000 \doteq 0.0006 \ A \ \\ I_{ 1 } = I_{ 2 }+I_{ 3 } = 0.0006+0.0006 \doteq 0.0012 \ A \ \\ \ \\ U_{ 11 } = I_{ 1 } \cdot \ R_{ 1 } = 0.0012 \cdot \ 103000 \doteq 125.5567 \ V \ \\ \ \\ U_{ 1 } = U_{ 11 } + U_{ 22 } = 125.5567 + 121.0686 \doteq 246.6253 = 246.625 \ \text{ V }Naše příklady z velké míry nám poslali nebo vytvořili samotní žáci a studenti. Proto budeme velmi rádi, pokud případně chyby které jste našli, pravopisné chyby nebo přeformulování příkladu nám prosím pošlete. Děkujeme!

Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady a úkoly:

 1. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -3, a71 = 455 . a) Určete hodnotu členu a62 b) Určete součet 71 členů.
 2. Rezistor
  Rezistor_2 Rezistor který má elektrický odpor 1,5 k ohmů prochází elektrický proud 0,1 A. Vypočítejte jaké elektrické napětí je mezi svorkami rezistoru.
 3. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti: a2=14, a8=38
 4. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 5. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 6. Akvárium
  zebra_fish Akvárium v obchodě se zvířátky má 8 zebra rybiček. Kolika různými způsoby může Peter vybrat 2 zebra rybiček?
 7. Štatistický
  dice_3 Radka provedla 50 hodů hrací kostkou. Do tabulky zaznamenala četnosti padnutí jednotlivých stěn kostky Číslo stěny 1 2 3 4 5 6 četnost 8 7 5 11 6 13 Vypočtěte modus a medián čísel stěn, které Radce padly.
 8. Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 9. Geometrická posloupnost 2
  exp_x Daná je geometrická posloupnost a1=9.1, kvocient q=2.8. Vypočítejte a15.
 10. Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 225?
 11. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 9. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 12. Měřítko
  map_10 Zapiš měřítko vyjadřující, že zobrazený předmět byl zmenšen na třetinu.
 13. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 14. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítejte: ?
 15. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 16. Trojice
  trojka Kolik různých trojic lze vybrat ze skupiny 38 studentů?
 17. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 9 a 85 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 799.