Napäťový delič

Na idealní zdroj napätia sínusového priebehu je pripojený napäťový delič skladajúci sa z odporov R1 = 103000 Ω a R2 = 197000 Ω, na odpor R2 je ešte pripojený voltmeter, ktorý meria strednú hodnotu napätia a má vnútorný odpor R3 = 200300 Ω, nameraná hodnota je 109 V. Určte efektívnu hodnotu napätia zdroja.

Správna odpoveď:

U1 =  246,6253 V

Postup správneho riešenia:

R1=103000 Ω R2=197000 Ω R3=200300 Ω  U2=109 V U21=π U2/2=3,1416 109/2171,2168 V U22=U21/2=171,2168/2121,0686 V  I3=U22/R3=121,0686/2003000,0006 A I2=U22/R2=121,0686/1970000,0006 A I1=I2+I3=0,0006+0,00060,0012 A  U11=I1 R1=0,0012 103000125,5567 V  U1=U11+U22=125,5567+121,0686=246,6253 VNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarNa vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: