Napäťový delič

Na idealní zdroj napätia sínusového priebehu je pripojený napäťový delič skladajúci sa z odporov R1 = 103000 Ω a R2 = 197000 Ω, na odpor R2 je ešte pripojený voltmeter, ktorý meria strednú hodnotu napätia a má vnútorný odpor R3 = 200300 Ω, nameraná hodnota je 109 V. Určte efektívnu hodnotu napätia zdroja.

Správny výsledok:

U1 =  246,625 V

Riešenie:

R1=103000 Ω R2=197000 Ω R3=200300 Ω  U2=109 V U21=π U2/2=3.1416 109/2171.2168 V U22=U21/2=171.2168/2121.0686 V  I3=U22/R3=121.0686/2003000.0006 A I2=U22/R2=121.0686/1970000.0006 A I1=I2+I3=0.0006+0.00060.0012 A  U11=I1 R1=0.0012 103000125.5567 V  U1=U11+U22=125.5567+121.0686=246.625 VR_{1}=103000 \ Ω \ \\ R_{2}=197000 \ Ω \ \\ R_{3}=200300 \ Ω \ \\ \ \\ U_{2}=109 \ \text{V} \ \\ U_{21}=\pi \cdot \ U_{2}/2=3.1416 \cdot \ 109/2 \doteq 171.2168 \ \text{V} \ \\ U_{22}=U_{21}/\sqrt{ 2 }=171.2168/\sqrt{ 2 } \doteq 121.0686 \ \text{V} \ \\ \ \\ I_{3}=U_{22}/R_{3}=121.0686/200300 \doteq 0.0006 \ \text{A} \ \\ I_{2}=U_{22}/R_{2}=121.0686/197000 \doteq 0.0006 \ \text{A} \ \\ I_{1}=I_{2}+I_{3}=0.0006+0.0006 \doteq 0.0012 \ \text{A} \ \\ \ \\ U_{11}=I_{1} \cdot \ R_{1}=0.0012 \cdot \ 103000 \doteq 125.5567 \ \text{V} \ \\ \ \\ U_{1}=U_{11} + U_{22}=125.5567 + 121.0686=246.625 \ \text{V}Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám prosím svoj komentár ku úlohe - postrehy, myšlienku alebo sa niečo opýtajte. Ďakujeme že si takto pomáhame navzájom - žiaci, študenti, učitelia, rodičia a tvorcovia príkladov.

Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Tri rezistory 3
  Resistors_in_series_and_parallel.svg Tri rezistory sú zapojené podľa schémy (R1 parelelne k R2 a sériovo s R3: R1||R2 + R3) tak, že R1=0,6 Ω, R2=2 Ω, R3=3 Ω, prúd I1 = 10 A. Vypočítajte všetky prúdy prechádzajúce príslušnými rezistormi R1, R2, R3 a všetky napätia na príslušných rezistoroch U
 • Elektrické napätie
  Rezistor_2 Rezistor ktorý má elektrický odpor 1,5 k ohmov prechádza elektrický prúd 0,1 A. Vypočítaj aké elektrické napätie je medzi svorkami rezistora.
 • Elektrický 7
  coulomb1 Elektrický prúd má veľkosť 500mA. Aký veľký elektrický náboj prejde prierezom vodiča za čas 4s?
 • AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 • Columbus
  forces Vypočítajte silu ktorou na seba pôsobia dve guľôčky s nábojmi +3 μC a - 4 μC ak sú od seba vzdialené 60 mm. Počítajte s vplyvom prostredia ako pre vákuum (k = 9,109 m/F).
 • Sedadlá
  divadlo_2 Sedadlá v športovej hale sú uložené tak, že v každom nasledujúcom rade je o 5 sedadiel viac. V prvom rade je 10 sedadiel. Koľko sedadiel je: a) v ôsmom rade b) v osemnástom rade
 • Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a4=-35, a11=-105.
 • Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 • Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.
 • Determinant 8
  matrix_2 Ako sa zmení determinant matice rádu n>=3, ak ku každému stĺpcu (vrátane posledného) pripočítame posledný stĺpec?
 • Determinant
  matrix_8 Aké číslo dostaneme, ak vynásobíme determinant matice A s determinantom jej inverznej matice.
 • Zlomková čiara
  eq2_11 Riešte v RxRxR sústavy 3 lineárnych rovníc s tromi neznámymi: 1/2 x+3/4 y=6z 2x-z=10 1/2 2z+x=2y+7 pozn. : / je zlomková čiara
 • V obvode
  bulbs_1 V obvode sú za sebou zapojené tri žiarovky ktorou žiarovkou prechádza najväčší elektrický prúd?
 • Trojice
  trojka Koľko rôznych trojíc možno vybrať zo skupiny 38 študentov?
 • Obdĺžníková matica
  matrix_9 Obdĺžníková matica obsahuje 3 riadky a 4 stĺpce. Určte, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 • V elektrickom
  Rezistor_1 V elektrickom obvode sú zapojene dva rezistory 20 Ω a 30 Ω. a, Vypočitaj celkový odpor v elektrickom obvode, ak sú rezistory zapojené za sebou. b, Vypočitaj celkový odpor v elektrickom obvide, ak su rezistory zapojene vedľa seba.
 • Koza 4
  bielakoza Slnko vychádza na východe od prístrešku a zapadá na západe. Koze by sa zišlo trochu tieňa, kde a aký druh stromu treba zasadiť , aby ho neobjedla?