Vonkajší 5

Vonkajší obvod s odporom 3,8 Ω je zapojený na zdroj elektrického napätia s Ue=12 V. Obvodom prechádza prúd 3 A.
Určte:
svorkové napätie zdroja,
vnútorný odpor zdroja,
maximálny prúd pri skrate.

Správna odpoveď:

U2 =  11,4 V
R2 =  0,2 Ω
I2 =  60 A

Postup správneho riešenia:

R=3,8 Ω I=3 A U1=12 V  U2=R I=3,8 3 V=11,4 V
R2=IU1U2=31211,4=51 Ω=0,2 Ω
I2=R2U1=0,212=60 ANašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: