Jednotlivých 31411

Na zdroji s napätím U=12V sú zapojené do série odpory R1=1 Ohm, R2 = 2 Ohm a R3 = 9 Ohm. Určite prúd Aj tečúci zo zdroja a úbytky napätia U1, U2 a U3 na jednotlivých odporoch?

Správna odpoveď:

I =  1 A
U1 =  1 V
U2 =  2 V
U3 =  9 V

Postup správneho riešenia:

U=12 V R1=1 Ω R2=2 Ω R3=9 Ω  R=R1+R2+R3=1+2+9=12 Ω  I=U/R=12/12=1 A
U1=I R1=1 1=1 V
U2=I R2=1 2=2 V
U3=I R3=1 9=9 VNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: