Tri rezistory 3

Tri rezistory sú zapojené podľa schémy (R1 parelelne k R2 a sériovo s R3: R1||R2 + R3) tak, že R1=0,6 Ω, R2=2 Ω, R3=3 Ω, prúd I1 = 10 A. Vypočítajte všetky prúdy prechádzajúce príslušnými rezistormi R1, R2, R3 a všetky napätia na príslušných rezistoroch U1, U2, U3 .

Správna odpoveď:

I2 =  3 A
I3 =  13 A
U1 =  6 V
U2 =  6 V
U3 =  39 V

Postup správneho riešenia:

R1=0,6 Ω R2=2 Ω R3=3 Ω  I1=10 A U1=R1 I1=0,6 10=6 V U2=U1=6 V I2=U2/R2=6/2=3 A
I3=I1+I2=10+3=13 A
U3=I3 R3=13 3=39 VNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úlohy:

    Súvisiace a podobné príklady: