Dva rezistory

Dva rezistory s odpormi 20 Ω a 60 Ω sú zapojené za sebou a je na nich pripojené vonkajšie napätie 400 V. Aké sú elektrické napätia na príslušných rezistoroch? Zdôvodnite!

Správna odpoveď:

U1 =  100 V
U2 =  300 V

Postup správneho riešenia:

R1=20 Ω R2=60 Ω U=400 V  R=R1+R2=20+60=80 Ω  I=U/R=400/80=5 A  U1=I R1=5 20=100 V
U2=I R2=5 60=300=300 V   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  R1:R2=U1:U2 r1=R1/R2=20/60=310,3333 r2=U1/U2=100/300=310,3333 U=U1+U2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: