Tri rezistory

Tri rezistory s odpormi R1=10 kΩ, R2=20 kΩ, R3=30 kΩ sú zapojené za sebou (v sérii) a je na nich pripojené vonkajšie napätie U = 30 V. Na ktorom rezistore je najmenšie napätie?

Správna odpoveď:

U1 =  5 V
U2 =  10 V
U3 =  15 V

Postup správneho riešenia:

U=30 V R1=10 1000=10000 Ω R2=20 1000=20000 Ω R3=30 1000=30000 Ω  R=R1+R2+R3=10000+20000+30000=60000 Ω  I=RU=6000030=20001=0,0005 A  U1=R1 I=10000 0,0005=5 V
U2=R2 I=20000 0,0005=10 V
U3=R3 I=30000 0,0005=15=15 V   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   R1:R2:R3=U1:U2:U3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky

Súvisiace a podobné príklady: