Odpory paralelne

Tri rezistory s odpormi 200 Ω, 400 Ω, 600 Ω sú zapojené vedľa seba (paralelne). Prvým rezistorom 200Ω prechádza prúd 1,8 A.
a) Aký prúd prechádza druhým a aký tretím rezistorom?
b) Aké sú elektrické napätia na príslušných rezistoroch?

Správna odpoveď:

U1 =  360 V
U2 =  360 V
U3 =  360 V
I2 =  0,9 A
I3 =  0,6 A

Postup správneho riešenia:

I1=1,8 A R1=200 Ω R2=400 Ω R3=600 Ω  U1=R1 I1=200 1,8=360 V
U2=U1=360=360 V
U3=U1=360=360 V
I2=R2U2=400360=109 A=0,9 A
I3=R3U3=600360=53 A=0,6 ANašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarNa vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: