Tri rezistory 2

Tri rezistory s odpormi 200 Ω, 400 Ω, 600 Ω sú zapojené za sebou (v sérii). Prvým rezistorom 200Ω prechádza prúd 1,8 A.

a) Aký prúd prechádza druhým a aký tretím rezistorom?
b) Aké sú elektrické napätia na príslušných rezistoroch?
c) Aký je celkový odpor takto spojených rezistorov?

Správna odpoveď:

I2 =  1,8 A
I3 =  1,8 A
U1 =  360 V
U2 =  720 V
U3 =  1080 V
R =  1200 Ω

Postup správneho riešenia:

I1=1,8 A R1=200 Ω R2=400 Ω R3=600 Ω  I1=I2=I3 I2=I1=1,8=1,8 A
I3=I1=1,8=1,8 A
U1=R1 I1=200 1,8=360 V
U2=R2 I2=400 1,8=720 V
U3=R3 I3=600 1,8=1080 V
R=R1+R2+R3=200+400+600=1200 ΩNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: