Vonkajšími 47703

Dva rezistory o odporoch 30 a 50 Ohm sú spojené v obvode za sebou. Medzi vonkajšími svorkami rezistora je napätie 20V. Nakresli schému obvodu a zapíš do neho všetky veličiny. Aký prúd prechádza prvým a druhým rezistorom? Aké napätie je medzi svorkami prvého a druhého rezistora? Urči podiel napätia medzi svorkami prvého a druhého rezistora. Urči podiel odporov prvého a druhého rezistora. Porovnaj výsledky.

Správna odpoveď:

I1 =  0,25 A
I2 =  0,25 A
U1 =  7,5 V
U2 =  12,5 V
r =  3:5

Postup správneho riešenia:

R1=30 Ω R2=50 Ω U=20 V  R=R1+R2=30+50=80 Ω  I1=U/R=20/80=0,25 A
I2=I1=0,25=0,25 A
U1=R1 I1=30 0,25=7,5 V
U2=R2 I2=50 0,25=12,5 V
r=R1/R2=30/50=0,6=3:5Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: