Vedľa seba (paralelne)

Rezistor 1 s odporom 100 Ohm a rezistor 2 s odporom 400 Ohm sú v obvode spojené vedľa seba. Medzi svorkami rezistorov je napätie 80V.
a) Nakresli schému obvodu a zapíš do neho zadanej veličiny
b) Urči výsledný odpor rezistorov.
c) Urči prúd I prechádzajúci nerozvetvenou častí obvodu

Správna odpoveď:

R =  80 Ω
I =  1 A

Postup správneho riešenia:

R1=100 Ω R2=400 Ω U=80 V  I1=U/R1=80/100=54=0,8 A I2=U/R2=80/400=51=0,2 A  I=I1+I2=0,8+0,2=1 A  R=U/I=80/1=80 ΩNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: