Prechádzajúci 47683

V motocykli je akumulátorová batéria s napätím 6V. K batérii sú pripojené dva spotrebiče zapojené vedľa seba. Prvým spotrebičom je žiarovka koncového svetla s elektrickým odporom 12 Ohmov. Druhým je žiarovka diaľkového svetla s elektrickým odporom 1,0 Ohmov.
a) Nakresli schému popísaného obvodu
b) Urči prúd prechádzajúci žiarovkou koncového svetla
c) Urči prúd prechádzajúci žiarovkou diaľkového svetla
d) Aký prúd prechádza nerozvetvenou časťou obvodu
e) Urči výsledný odpor oboch žiaroviek

Správna odpoveď:

I1 =  0,5 A
I2 =  6 A
I =  6,5 A
R =  0,9231 Ω

Postup správneho riešenia:

U=6 V R1=12 Ω R2=1,0 Ω  I1=U/R1=6/12=0,5 A
I2=U/R2=6/1=6 A
I=I1+I2=0,5+6=6,5 A
R=U/I=6/6,5=0,9231 ΩNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: