Hliníkový 4

Hliníkový vodič má při 0 stupňů odpor 4,25 ohmů. Určete jeho odpor při teplotě 200 stupňů celsia.
Teplotní součinitel elektrického odporu hliníku je 4,4·10-3K-1.

Správná odpověď:

R2 =  7,99 Ω

Postup správného řešení:

t1=0 °C R1=4,25 Ω t2=200 °C α=4,4 103=0,0044 1/K  R2=R1 (1+α (t2t1))=4,25 (1+0,0044 (2000))=7,99 ΩNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: