Pletivo 2

Kolik m2 pletiva sa spotřebuje na oplocení klece tvaru kvadru bez spodní podstaty s rozměry 25m,18m,2,5m

Správná odpověď:

S =  665 m2

Postup správného řešení:

a=25 m b=18 m c=2,5 m  S1=a b=25 18=450 m2 S2=2 (a+b) c=2 (25+18) 2,5=215 m2  S=S1+S2=450+215=665 m2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: