Cylinder

Potřebuji vypočítat objem válce s výškou 50 cm a průměrem 30cm.

Správná odpověď:

V =  35342,9174 cm3

Postup správného řešení:

v=50 cm D=30 cm  r=D/2=30/2=15 cm  V=π r2 v=3.1416 152 50=35342.9174 cm3=3.534104 cm3Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Vypočítejte 34
  cylinder Vypočítejte povrch a objem válce s poloměrem podstavy 5 cm a výškou 8 cm.
 • Výška válce
  valec2 Potřebuji vypočítat výšku válce. Mam daně že poloměr je 6 cm a objem je 282,6 cm3. Jaký je na to vzorec?
 • Z obdelníka
  cylinder Z obdelníka o rozměrech 20 x 30 cm svineme válec s výškou 30 cm. Určete jeho objem a povrch.
 • Je dán 6
  cylinder Je dán válec s poloměrem podstavy 3 cm a výškou 12 cm. Vypočítej a) povrch válce b) objem válce
 • Objem válce
  valec Objem válce je 150 dm krychlových, průměr podstavy je 100 cm. Jaká je výška válce?
 • Válec horizontálně
  valec Vypočítejte objem válce, je-li poloměr podstavy 3 cm a vztah mezi poloměrem podstavy a výškou válce je v = 3r
 • Jakou 6
  stromcek Jakou hmotnost má dvacet smrkových klad (tvar válce), které mají průměr 30 cm a jsou 4 m dlouhé?
 • Máme sud
  watertank Máme sud tvaru válce, který má průměr dna 60 cm. O kolik cm stoupne hladina vody, jestliže do sudu přilijeme 50 litrů vody?
 • 1 metr krychlový
  valec2 Jak vypočítat kolikje zapotřebí válců do 1m3? Rozměry 9,5 cm x 30 cm.
 • Objem 17
  cylinder Objem válce je 193 cm3 a poloměr jeho podstavy 6,4 cm. Vypočítej výšku a povrch válce s přesností na 1 desetinné místo.
 • Preprava PHM
  sudy Kolik m čtvereční plechu je potřeba k zhotovení sudu pro přepravu pohonných hmot o výšce 90cm a poloměru podstavy 30cm?
 • Povrch a objem
  cuboid Vypočítejte povrch a objem kvádru, jehož rozměry jsou 1 m, 50 cm a 6 dm.
 • Konva
  konva Kolik litrů vody se vejde do konve tvaru válce s průměrem dna 20 cm a výškou 45 cm?
 • Evelína
  limonada Evelína chtěla nalít 2dl limonády do skleničky tvaru válce s průměrem dna 5cm a výškou 8cm. Jaký je objem dané skleničky a vejdou se do ní 2dl limonády?
 • Z obdélníku
  cylinder_horiz Z obdélníku o rozměrech 6 cm a 4 cm jsme svinuli plášť rotačního válce o výšce 4 cm. Určete objem válce.
 • Těleso A-B
  valec2 Do kvádru o výšce 50 cm se čtvercovou podstavou o hraně délky 20 cm je vyvrtán otvor tvaru válce o průměru 12 cm. Osa tohoto otvoru prochází středy podstav kvádru. Vypočítejte objem a povrch takto vzniklého tělesa.
 • Vypočítej 60
  valec Vypočítej povrch papírového válce (bez víka) s rozměry : poloměr dna : 7 cm, výška válce : 22 cm.