Příklady pro 8. ročník (pro osmáky)

Počet nalezených příkladů: 3765

 • Úhlopříčky
  rhombus3_2 Jedna z úhlopříček kosočtverce se rovná straně kosočtverce. Najděte úhly kosočtverce.
 • Stupně na radiány
  angle Přepočítejte velikost rovinného úhlu α = 9°39'15" do obloukové míry:
 • Odpor elektrika
  voltemeter Jak veliké napětí naměříme na rezistoru o odporu 50Ω, prochází-li jím proud 25 mA?
 • Letá 14
  children_9 Za 6 roků bude Jan dvakrat starší než byl před šěsti lety. Kolik je mu let?
 • Broky
  broky 1500 olověných broků o průměru 3 mm se slije v jednu kouli. Jaký bude její průměr?
 • Rozděl
  oriesky Rozděl 120 ořechů v poměru 4: 6.
 • Zmensime-li
  percent_16 Zmensime-li čislo x o 30%, dostaneme 140. Kolik je x.
 • Pekárna
  rozky_1 Pekárna zvišila cenu rohlíku z 1,90kc na 2,50kc . O kolik procent pekárna zdražila?
 • Plán
  uhlie_1 Měsíční plán 17000 tun uhlí překročili na dole o 12,5%. O kolik tun uhlí vytěžili víc?
 • Krychle
  diagonal_1 Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle s hranou 6cm.
 • Mnohoúhelník
  12gon Který mnohoúhelník má o 42 úhlopříček víc než stran?
 • Podmnožiny
  venn5 Kolik 19 prvkových podmnožin lze vytvořit z 26 prvkové množiny?
 • Rovnoramenný trojuhelník 2
  ctverec-uhlopricky Celkem kolik rovnoramenných trojúhelníků vznikne ve čtverci, když v něm vyznačíme všechny úhlopříčky?
 • Směrnice
  slope Aká je směrnice přímky definována rovnicí -2x +3y = -1 ?
 • Oblouková
  angles Převeďte do obloukové míry: 924 ° Výsledek napište jako násobek π.
 • Součet
  numbers_5 Součet sedmi za sebou jdoucích lichých přirozených čísel je 119. Urči nejmenší z nich.
 • Mocninová rovnice
  exp_3 Pro n ϵ N řešte: 100=(0,01n)2
 • Míč
  fitball Jaká je velikost povrchu gymnastického míče (fit - míč) s průměrem 65 cm?
 • Kosínus
  cosine Bod [8, 6] leží na koncové straně úhlu θ. cos θ = ?
 • Rovnice s dělením
  tuzky_1 Urči x,y: x+y=10 x: y=10

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.