Dělitelnost - slovní úlohy a příklady

Počet nalezených příkladů: 252

 • Dělitele
  triangle_div Kolik různých dělitelů má číslo ??
 • Společné dělitele
  prime Najdi všechny společné dělitele čísel 30 a 45.
 • Ciferny součet
  numbers_19 Určete nejmenší přirozené číslo n, jehož ciferny součet je roven 37.
 • Deleno 5
  175px-5th_MarDiv Kolik je lichých trojmístných čísel dělitelných číslem 5, které mají na místě desítek číslici 3?
 • Diofant 2
  1diofantos Je rovnice   ? řešitelná na množině celých čísel Z?
 • Dělitel
  gula_medzi_kuzelmi Urči, která dvou ciferná čísla mají největší dělitel 14, stejně jako číslo 56. Kolik jich je?
 • Součet 21
  numbers_49 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 35. Která jsou to čísla?
 • Rok 2018 jak číslo
  new_year Součin tří kladných čísel je 2018. Která jsou to čísla?
 • Liché čísla
  friends4_2 Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 1048. Určitě tato čísla ...
 • NSN čísel
  numbers2_19 Nejmenší násobek čísla 63 a 147
 • Kolik 62
  numbers_2 Kolik trojciferných přirozených čísel celkem je dělitelných beze zbytku číslem 9?
 • Pěti nebo sedmi
  fractions_1 S jakou pravděpodobností je náhodně vybrané trojmístné číslo dělitelné pěti nebo sedmi?
 • Slepice a prasata
  pigs_2 Slepice a prasata mají dohromady 46 nohou. Nejméně kolik mohou mít hlav?
 • Monitor 9
  plusminus_1 Urč 2/3 podílu součtu a součinu všech prvočíselných dělitelů čísla 120.
 • Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 • Čebyševov vzorec
  ChebyshevSpiral Na odhadnutí počtu prvočísel menších než x slouží tzv. Čebyševov vzorec: ? Odhadněte počet prvočísel menších než 30300537.
 • Čtyřmístné číslo
  numbers_1 Najdi takové čtyřmístné číslo, jehož čtyřnásobek napsaný odzadu, je totéž číslo.
 • Součet 33
  numbers_4 Součet dvou za sebou jdoucích přirozených čísel, z nichž větší je 4x se rovná číslu 55. Určete číslo x.
 • Jableká
  jableka Kolik minimálně jablek je v košíku, je-li možné je beze zbytku rozdělit do balíčků po 6, 14 i 21 kusech?
 • Cvičenci 2
  olympics_5 Kolik cvičenců je v tělocvičně (minimální počet), jestliže po seřazení do troj, čtyř a pětistupů vždy jeden přebývá.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.