Příklady na pravoúhlý trojúhelník - strana 2 z 79

Pravoúhlý trojúhelník je typ trojúhelníku, který má jeden úhel, který měří přesně 90 stupňů (pravý úhel). Tento úhel je tvořen průsečíkem dvou stran trojúhelníku, které se nazývají odvěsny trojúhelníku. Další strana trojúhelníku se nazývá přepona, což je strana protilehlá pravému úhlu a je nejdelší stranou trojúhelníku. Pravoúhlé trojúhelníky jsou důležité v matematice a používají se v mnoha oblastech vědy a techniky, včetně trigonometrie, fyziky a stavebnictví. Základním výsledkem geometrie je Pythagorova věta, která říká, že v pravoúhlém trojúhelníku se součet čtverců odvěsen (a,b) rovná čtverci přepony (c): a2+b2 = c2.

Počet nalezených příkladů: 1576


Máš úkol, nad kterým si lámeš alespoň 10 minut hlavu? Pošli nám úkol a my Ti ji zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.
Přejeme si, aby domácí kolo bylo pro soutěžící přiměřenou výzvou, něco se při jeho řešení naučili a ideálně, aby zažili radost z toho, že řešení dokázali vymyslet.
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.