Základní funkce - slovní úlohy a příklady

Počet nalezených příkladů: 2874

 • Tepelná rozťažnosť
  meter_1 Ocelový drát (α = 11,5 . 10-6 K-1) má při teplotě –15°C délku 100 m. Určete jeho délku při teplotě 45°C.
 • Permutace
  permutations_3 Z kolika prvků můžeme sestavit 720 permutací bez opakování?
 • Karty
  sedmove karty Kolika způsoby je možné rozdat 32 hracích karet 4 hráčům?
 • Inflace
  dollar Co je výhodnější pro lidi (zaměstnaných)? ?
 • Exponenciální rovnice
  exp V množině R řešte rovnici: ?
 • Zmenšete
  percent_1 Zmenšete číslo 400 o 5%
 • Převrácená hodnota
  inverse Je pravda (dokažte to) že pokud a > b > 0 platí: ?
 • Bazén M
  bazen_kruh Bazén má 12 průtokových otvorů, jsou-li otevřeny 3 z nich. Naplní se za 24 hodin. Vyjádřete závislost doby, za kterou se bazén naplní na počtu otevřených průtokových otvorů a sestrojte graf.
 • Šestiny
  one_sixth Kolik šestin jsou dvě třetiny?
 • Vlajka
  cr_flag Kolik procent zaujímá bílá barva na české vlajce?
 • Umocnenie prevrátenej hodnoty
  hyperbola_1 Určte výsledok príkladu:(1:125)2
 • V obchodě 5
  mince V obchodě utržili za čtyři týdny 113400Kč. První a čtvrtý týden byla tržba stejná, druhý týden o 10% vyšší než první týden a třetí týden o 5% nižší než první týden. Kolik utržili v jednotlivých týdnech?
 • Zemědělci 2
  kombajn Zemědělci se podařilo lepší úpravou půdy zvýšit hektarový výnos pšenice o 0,4tuny, takže sklidil z 25 ha celkem 140 tun pšenice. Jak velký byl původní hektarový výnos? Výsledek urči na jedno desetiné místo.
 • Derivační problém
  derive Součet dvou čísel je 12. Najděte tato čísla, jestliže: a) Součet jejich třetích mocnin je minimální. b) Součin jednoho s třetí mocninou druhého je maximální. c) Obě jsou kladná a součin jednoho s druhou mocninou druhého je maximální.
 • Brigada
  smrek_1 Na týdení lesní brigadě pracuje 12 studentů. Za sto smrčku dostanou x Kč, za sto borovic y Kč. Kolik Kč dostal jeden student za jeden den, jestliže vysadili za týden 25000 smrčku, 30000 borovic?
 • Reciproka
  parabola2 Vyřešte tuto rovnici: x + 5/x - 6 = 4/11
 • Cifry
  numbers_2 Napište nejmenší a největší 2-ciferné číslo.
 • Posloupnost
  seq Vypočítejte, kolikátý člen posloupnosti určené vztahem ? má hodnotu 86.
 • Hodnota 3
  cubes52 Určete hodnotu výrazu 3x /2 - 5/2 - 0,5x + 1 pro x : a) x = 3 b) x = -3 c) x = 0
 • Diplomy
  diploma Suzanne pomáhala trenérovi vypisovat diplomy. Vypsání prvního jí trvalo 3 minut, vypsání každého dalšího 2,3 minut. Kolik času jí bude trvat vypsání n=16 diplomů (včetně prvního), pokud bude vypisovat takovým tempem?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.