Premena hektometrov na metre, hm na m.

Koeficientom premeny je 100; teda 1 hektometer = 100 metrov. Inými slovami údaj v hm násobíme 100 aby sme dostali údaj v m. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 hm je koľko m?

hm

Výsledok premeny:

1 hm = 100 m

1 hektometer je 100 metrov.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)