Premena metrov na yd (yardy), m na yd.

Koeficientom premeny je 1.0936132983377; teda 1 meter = 1.0936132983377 yd (yardov). Inými slovami údaj v m násobíme 1.0936132983377 aby sme dostali údaj v yd. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 m je koľko yd?

m

Výsledok premeny:

1 m = 1.09361 yd

1 meter je 1.09361 yd (yardov).Zvoliť iné jednotky (dĺžku)