Premena US galónov na ft (stopy) kubické, gal na ft3.

Koeficientom premeny je 0.133680555474; teda 1 US galón = 0.133680555474 ft (stôp) kubického. Inými slovami údaj v gal delíme 7.48051948507 aby sme dostali údaj v ft3. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 80 gal je koľko ft^3?

gal

Výsledok premeny:

0 gal = 0 ft3

0 US galónov je 0 ft (stôp) kubických.

Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)