Uhlová kalkulačka - výsledok

Uhlová kalkulačka umožňuje prevody uhlov zadaných v stupňoch, minutách, sekundách na desatinné číslo, radiány navzájom, naspäť a medzi sebou. Vie vyhodnotiť aj jednoduché počtové úkony - sčítanie uhlov, odčítanie uhlov, normalizácia uhlov do intervalu <0,360°> alebo <-180°, 180°> apod. Uhlové jednotky - nemýliť si s časovými sekundami, minútami či teplotnými stupňami Celsia.

Výsledok:

pi/2 + 60° = 150° = 2.61799 rad = 5/6 π rad = 166.66667 grad = 0.41667 rotácie


Základné poznatky o uhlových jednotkách

Základný definičný vzťah je že plný uhol je 1 rotácia (otočka) = 360° (stupňov) = 2π radiánov = 400 grad. Jeden uhlový stupeň je 60 minút a jedna uhlová minúta je 60 sekúnd.

pozri Rovinný uhol wiki

Príklady:


60°15'45"     pi/2     55.5     5 min + 16 min     3/2 pi     60° + 45" -12'     pi/2 + 60°     5 rad + 45°50'     3 * 12pi     pi/2 - pi/3     -pi/2     3*360     60°15'45" - 15'    

Uhol v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »