Vonkajšie uhly

ABC trojuholnik, alfa = 54stupňov 32minút, beta = 79 stupňov. Aké sú veľkosti vonkajšich uhlov?

Výsledok

A1 =  125.467 °
B1 =  101 °
C1 =  133.533 °

Riešenie:

A=54+3260=8181554.5333  B=79   C=180AB=18054.5333796971546.4667   A1=180A=18054.5333=188215125.4667125.46712528A=54 + \dfrac{ 32 }{ 60 }=\dfrac{ 818 }{ 15 } \doteq 54.5333 \ ^\circ \ \\ B=79 \ ^\circ \ \\ \ \\ C=180 - A - B=180 - 54.5333 - 79 \doteq \dfrac{ 697 }{ 15 } \doteq 46.4667 \ ^\circ \ \\ \ \\ A_{1}=180 - A=180 - 54.5333=\dfrac{ 1882 }{ 15 } \doteq 125.4667 \doteq 125.467 ^\circ \doteq 125^\circ 28'
B1=180B=18079=101=101B_{1}=180-B=180-79=101=101 ^\circ
C1=180C=18046.4667=200315133.5333133.53313332C_{1}=180-C=180-46.4667=\dfrac{ 2003 }{ 15 } \doteq 133.5333 \doteq 133.533 ^\circ \doteq 133^\circ 32'Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Vonkajší 4
  iso_triangle Vonkajší uhol pri základni rovnoramenného trojuholníka je 132 stupňov. Vypočítaj vnútorne uhly trojuholníka.
 2. Uhly v ABC
  angles_triangle.JPG Vypočítajte uhol alfa v trojuholníku, ak beta má 61 stupňov a gama 98 stupňov.
 3. Uhly
  triangle V trojuholníku má jeden vonkajší uhol veľkosť 66°30' a jeden vnútorný uhol 51°12'. Vypočítajte ostatné vnútorné uhly trojuholníka.
 4. Tri uhly
  rt_triangle_3 Výpočet veľkosť tretieho vnútorného uhla v trojuholníku ABC, keď alfa=30°, beta=60°
 5. Úhly 20
  triangle_1111_1 V trojuholniku ABC je pomer veľkostí uhlov a: b=4:5. Uhol c má veľkosť 36°. Akú veľkosť majú uhly a, b?
 6. Trojuholník P2
  1right_triangle Môže mať trojuholník dva pravé uhly?
 7. Uhly 1
  angles Je pravda že susedné uhly nemajú spoločné rameno?
 8. Trojuhoľníky 4
  rt_1_1 Trojuhoľníky ABC a A'B'C' sú podobné. V trojuhoľníku ABC sú veľkosti dvoch uhlov 25° a 65°. Zdôvodni, prečo v trojuhoľníku A'B'C' je súčet veľkostí dvoch uhlov rovný 90°.
 9. Trojuholník radiány
  triangle-base Veľkosti dvoch vnútorných uhlov trojuholníku ABC sú α=6/18π and β=7/18π. Vypočítajte veľkosť tretieho uhla.
 10. 3-uholník 2
  1triangle Môže byť najmenší uhol v trojuholníku väčší než 40°?
 11. 3-uholník
  triangle2 Môže byť najväčší uhol v trojuholníku menší než 100°?
 12. Pravouhlý lichobežník
  trapezoids Koľko pravých vnútorných uhlov má pravouhlý lichobežník?
 13. Ťažnica
  tazisko Ťažisko trojuholníka LMN je vzdialené od vrchola N 84 cm. Vypočítajte dĺžku ťažnice, ktorá začínajúna vrcholom N.
 14. Rovnoramenný lichobežník
  isoscele_trapezoid Lichobežník KEDU (KE||DU) je rovnoramenný. Veľkosť uhla pri vrchole K je 28 stupňov. Vypočítajte veľkosť uhla pri vrchole D.
 15. Rovnobežník
  rovnobeznik_2 V rovnobežníku poznáme jeden vnútorný uhol 67°33`. Vypočítaj veľkosť ostatných vnútorných uhlov.
 16. Kontaminácia
  rybnik2_3 v roku 1995 bolo testovaných 360 vzoriek rýb z hľadiska kontaminácie cudzorodními látkami nevyhovujúcich bolo 138 vzoriek. Zapíš zlomkom aká časť rýb nevyhovovala limitám.
 17. Sčítanie rímskych čísel
  roman Sčítaj a výsledok zapíš ako dekadické číslo: C + MDCCXCVIII