Kombinace bez opakování

Kalkulačka vypočítá kolika různými způsoby se dá vybrat k prvků z množiny n prvků. S/bez uvažování poradí, s/bez opakování. Vypočítá počet variací, permutací, kombinací, variací s opakováním a kombinací s opakováním.

(n)
(k)

Výpočet:

C_k(n) = {n choose k} = fraction{ n! }{ k! (n-k)!} ; ; C_{{ 11}}(11) = {{ 11} choose 11} = fraction{ 11! }{ 11!(11-11)!} = fraction{ 1 } { 1 } = 1 ; ;

Počet kombinací: 1