Kombinace bez opakování

Kalkulačka vypočítá kolika různými způsoby se dá vybrat k prvků z množiny n prvků. S/bez uvažování poradí, s/bez opakování. Vypočítá počet variací, permutací, kombinací, variací s opakováním a kombinací s opakováním.

(n)
(k)

Výpočet:

C_k(n) = {n choose k} = fraction{ n! }{ k! (n-k)!} ; ; C_{{ 3}}(11) = {{ 11} choose 3} = fraction{ 11! }{ 3!(11-3)!} = fraction{ 11 * 10 * 9 } { 3 * 2 * 1 } = 1 ; ;

Počet kombinací: 1