Variace bez opakování

Kalkulačka vypočítá kolika různými způsoby se dá vybrat k prvků z množiny n prvků. S/bez uvažování poradí, s/bez opakování. Vypočítá počet variací, permutací, kombinací, variací s opakováním a kombinací s opakováním.

(n)
(k)

Výpočet:

V_k(n) = fraction{n!}{(n - k)!} ; ; V_{ 3} (11) = fraction{ 11!}{( 11 - 3)!} = fraction{ 11!}{ 8!} = 11 * 10 * 9 = 990 ; ;

počet variací: 990