Variace bez opakování

Kalkulačka vypočítá kolika různými způsoby se dá vybrat k prvků z množiny n prvků. S/bez uvažování poradí, s/bez opakování. Vypočítá počet variací, permutací, kombinací, variací s opakováním a kombinací s opakováním.

(n)
(k)

Výpočet:

Vk(n)=n!(nk)!  n=11 k=3  V3(11)=11!(113)!=11!8!=11109=990

počet variací: 990