Variace bez opakování

Kalkulačka vypočítá kolika různými způsoby se dá vybrat k prvků z množiny n prvků. S/bez uvažování poradí, s/bez opakování. Vypočítá počet variací, permutací, kombinací, variací s opakováním a kombinací s opakováním.

(n)
(k)

Výpočet:

Vk(n)=n!(nk)!  n=11 k=3  V3(11)=11!(113)!=11!8!=11109=990V_k(n) = \dfrac{n!}{(n - k)!} \ \\ \ \\ n = 11 \ \\ k = 3 \ \\ \ \\ V_{ 3} (11) = \dfrac{ 11!}{( 11 - 3)!} = \dfrac{ 11!}{ 8!} = 11 \cdot 10 \cdot 9 = 990

počet variací: 990