Římská čísla kalkulačka


Roman numerals, numbersŘímské číslice jsou založeny na sedmi symboly (číslice IVXLCDM). Menší číslice před větší číslicí znamená odčítání, vše ostatní sčítání. Například IV znamená 4, VI znamená 6.

Nesmí se před větší římskou číslici zapsat několik menších číslic na vyjádření odčítání. Například IIV neznamená 3.

Musíte oddělit jednotky, desítky, stovky a tisíce jako samostatné položky. To znamená, že 99 je XCIX , 90 + 9, ale nikdy by neměla být zapsány jako IC . Podobně 999 nemůže být IM a 1999 nemůže být MIM .

Pomůcka na zapamatování si římských číslic: Ivan Vedl Xavera Lesní Cestou Do Města.

I

Číslice jedna. II je dva, III jsou tři.

V

Číslice 5. IV je 4, VI je 6, VII je 7, VIII 8.

X

Číslice 10. IX je 9, XI je 11, atd.

L

Číslice 50. XL by bylo 40.

C

Číslice 100.

D

Číslice 500.

M

Číslice 1000.