Rímske čísla kalkulačka


Roman numerals, numbers                                                                                  

Rímske číslice sú založené na siedmich symboloch (číslice IVXLCDM). Menšia číslica pred väčšou číslicou znamená odčítanie, všetko ostatné sčítanie. Napríklad IV znamená 4, VI znamená 6.

Nesmie sa pred väčšiu rímsku číslicu zapísať viacero menších číslic na vyjadrenie odčítania. Napríklad IIV neznamená 3.

Musíte oddeliť jednotky, desiatky, stovky a tisíce ako samostatné položky. To znamená, že 99 je XCIX , 90 + 9, ale nikdy by nemala byť zapísané ako IC . Podobne 999 nemôže byť IM a 1999 nemôže byť MIM.

Pomôcka na zapamätanie si rímskych číslic: Ivan Viedol Xavera Lesnou Cestou Do Mesta.

I

Číslica jedna. II je dva, III sú tri.

V

Číslica 5. IV je 4, VI je 6, VII je 7, VIII 8 .

X

Číslica 10. IX je 9, XI je 11, atď.

L

Číslica 50. XL by bolo 40.

C

Číslica 100.

D

Číslica 500.

M

Číslica 1000.