z skóre

Pro výpočet z skóre zadejte údaje oddělené čárkou (nebo mezerou, tabulátorem, středníkem, novým řádkem apod..). Například: 906,1 222,6 -846,8 257,2 471,6 -359,4 -370,7 -600,4 506,0 -260,0 590,8 773,5 311,2Z-skóre

Z-skóre je transformace prvků x pomocí vzorce:

z=xμσz = \dfrac{ x- \mu }{ \sigma}

kde:

μ je střední hodnota (průmer) souboru;
σ je směrodatná odchylka souboru dat.
Absolutní hodnota z představuje vzdálenost mezi prvkem a střední hodnotou v jednotkách standardní odchylky.
Je-li z je negativní je x je pod průměrem, je-li z pozitivní je x výše průměrem.

Jak zadat data jako frekvenční tabulku?

Jednoduše. Nejprve napište data-prvky (oddělené např. mezerou, čárkou...) pak napište f: a dále pište četnosti (frekvenci) jednotlivých dat. Každý prvek dat musí mít určenou frekvenci, tj. počet vložených čísel před a po f: se musí rovnat. Například:

1.1 2.5 3.99
f: 5 10 15

Jak zadat zgrupené data?

Seskupeny údaje jsou údaje tvořeny agregací individuálních dat do skupin tak, že se rozložení četnosti těchto skupin slouží k analýze dat.

skupinafrekvence
10-205
20-3010
30-4015
Tyto seskupeny data vložíte takto:
10-20 20-30 30-40
f: 5 10 15

Jak zadat data jako kumulatívni frekvenční tabulku?

Podobně jako jednoduchá frekvenční tabulka, ale namísto: napište cf: na druhém řádku. Například:

10 20 30 40 50 60 70 80
cf: 5 13 20 32 60 80 90 100


Kumulativní frekvence se vypočítává přičtením každé frekvence z tabulky rozdělení frekvence k součtu jejích předchůdců. Poslední hodnota se vždy rovná součtu pro všechna data, protože všechny frekvence již byly přidány k předchozímu součtu