Rozklad

Udělejte rozklad pomocí prvočísel čísla 99. Výsledek zapište jako prvočíselné dělitele (všechny, i násobné)

Správná odpověď:

p1 =  3
p2 =  3
p3 =  11

Postup správného řešení:

99=3311Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Rozklad čísla na součin
  prime Zapište číslo 98 jako součin prvočíselných činitelů (faktorů).
 • Dělitelnost
  nice_circles Určitě všechny dělitele čísla 47.
 • Dělitele
  one Najděte všechna dělitele čísla 493. Kolik jich je?
 • Společné dělitele
  prime Najdi všechny společné dělitele čísel 30 a 45.
 • Dělitele 4
  numbers Která z čísel 5, 6, 7, 14, 15 jsou děliteli čísla 560? Odpovědi je třeba zdůvodnit!
 • Dělitele
  triangle_div Kolik různých dělitelů má číslo 2 5 * 17 6?
 • Zadání
  math Zadání je: vyjmi před závorku největšího dělitele 51a + 34b + 68 121y-99z + 33
 • Prvočísla
  prime Christian Goldbach, matematik, zjistil, že každé sudé číslo větší než 2 lze vyjádřit jako součet dvou prvočísel. Napište nebo vyjadřte 2018 jako součet dvou prvočísel.
 • Slávkine čísla
  olympics Slávka si napsala barevnými fixy čtyři různé přirozená čísla: červené, modré, zelené a žluté. Když červené číslo vydělí modrým, dostane jako neúplný podíl zelené číslo a žluté představuje zbytek po tomto dělení. Když vydělí modré číslo zeleným, vyjde její
 • Květinářka
  kvetinarka Květinářka má 84 červených a 48 bílých růží. Kolik nejvíce stejných kytic z nich může uvázat, pokud musí použít všechny růže?
 • Zbytky
  dividing Daná je množina čísel { 170; 244; 299; 333; 351; 391; 423; 644 }. Dělte tato čísla číslem 66. Určete množinu zbytků a jako výsledek udejte součet těchto zbytků.
 • Rovnice
  eq222 Najděte X v této jednoduché rovnici: X/9 = 96/108
 • Cash back
  ceskamena Po výlete 24 žákum zbylo více než 650 ale méňě než 690 Kč. Kolik dostane nazpet každú zák, když částka je delitelná počtem žáků?
 • Číslo 6600
  prime Číslo 6600 rozložte na součin prvočísel.
 • Diofantovská rovnice
  diofantos V množině celých čísel (Z) řešte rovnici: ? Výsledek zapište jako násobek celočíselného parametru ?, (parametr t = ...-2, -1,0,1,2,3... pokud má rovnice nekonečně mnoho řešení)
 • Záhada ze stereometry
  Tetrahedron Dva pravidelné čtyřstěny mají povrchy 88 cm2 a 198 cm2. V jakém poměru jsou jejich objemy? Zapište jako zlomek a jako řešení zapište i jako desetinné číslo zaokrouhleno na 4 desetinná místa.
 • Kolik 62
  numbers Kolik trojciferných přirozených čísel celkem je dělitelných beze zbytku číslem 9?