Rovnice

Řešte rovnici: 1 / 2x-2 / 8x = 1/10; Výsledek zapište jako desetinné číslo.

Správná odpověď:

x =  0,4

Postup správného řešení:


1/2x-2/8x=1/10

1/2•x-2/8•x=1/10

10x = 4

x = 2/5 = 0.4

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: